Dujotekana

Dujotekana - gi toji garsioji įmonė, katrosios veiklą spėjamai tyrė žuvęs pareigūnas Vytautas Pociūnas.

Ilgai netilo ir lig šiolei nenutilo kalbos, kad visa toji Dujotekana tėra rusų žvalgybos priedanga, o sująja dar kažkaip susijęs valstybininkų klanas bei dar neaišku, kas daugiau. Irgi turbūt nebuvo Lietuvoje partijos, kuriosgi Dujotekana nebūtų buvę rėmę.

O tai iki tos Dujotekanos dar buvę ir kitų kurą įveždavusių įdomių kontorų, kaip kad pavyzdžiui: