Disidentas

Disidentas – žmogus nesitaikantis prie visuomenės daugumos pažiūrų, gyvenimo būdo ir pomėgių. Pvz. žiemą Pilies gatve vaikščiojantis su tapkėmis, skaitantis ne žurnalą „Žmonės“ bet „Literatūrą ir menas“, per vestuves geriantis ne degtinę, bet morkų sultis.

Dabartiniai disidentai - tai nei nepasakysi, kas tokie, nes kai visur viską valdo prakeiktas liberalizmas, tai leidžiama viskas, išskyrus kažkokią tai netoleranciją. Taigi, ir disidentai teliko trijų rūšių:

Senais laikais disidentai būdavo įvairūs, bet visi kovodavo prieš SSRS. Tai užtai juos persekiodavo KGB, kišdavo į konclagerius beigi dūrkes. Tai didesę daugumą šių disidentų sovietų režimas išties ir nugalabijo, tik retą kurį palikdamas gyvu.

Tikrųjų disidentų ne tiek jau ir daug buvo, bet jie buvo tokie didvyriai, kad netgi Pipedija čia negali bajerių skaldyti. Nes nedaug kas išdrįstų vardan savo sąžinės laisvės stoti prieš KGB budelius ir geriau mirti ar būti nukankintu, nei išsižadėti savo pažiūrų.

Pipedijai žinomi tikri disidentai:

Gal ir kitų būta, bet kai mes menkai apsišvietę, tai gal nelabai visus žinom, tai čia negebam visų išvardinti, bet visvien reiškiame didelę pagarbą.