Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia wiki enciklopedija durnapedija!


Bananų balius

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
09:48, 2 sausio 2014 versija, sukurta Makštutis (Aptarimas | indėlis)
(skirt) ← Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija → (skirt)
Jump to navigation Jump to search
Štai ši nuotrauka iš mitingo, kurią padarė Zinas Kazėnas, likus maždaug minutei ar kelioms iki bananų baliaus pradžios, tapo visos Lietuvos Atgimimo simboliu, kuris simbolizavo

Bananų balius - tai tasai kartas, kai Lietuvos žmonėms, kurie apie bananus tik per TV matydavo, valdžia nutarė surengti džiaugsmingą šventę - nemokamai bananų pridalinti iki soties, kad visiems užtektų, kas tik nori. Tokiu nemokamu bananų dalinimu LTSR vadovybė pademonstravo visiems, kad ji yra dosni ir nieko jai negaila.

Išties gi bananų baliumi 1988 metų Rugsėjo 28 dienos renginys buvo pavadintas ne šiaip sau, o dėl to, kad minia kareivių tos dienos 18 valandą vaišino guminiais bananais - lazdomis per veidus, galvas, kupras ir pakaušius visus kas tik pasitaikė, o tuos, ką spėjo sugaudyti, dar paskui sugrūdo į autobusus, išvežė į kur papuola, o tenai dar vaišino bananais. Ir kad dar būtų visiems džiaugsmingiau, visus nupurškinėjo ašarinėmis dujomis, nes turėjo daug dujų balionėlių su "Čeriomucha".

Gi tais laikais tikri bananai buvo baisus deficitas, daug kartų didesnis net ir už apelsinus ir mandarinus, tai daugelis ne tik kad nebuvo niekad jokio banano ragavęs, bet net ir nepažinojo nei vieno bananų ragavusio žmogaus. Nes tiktai filmuose apie supuvusius Vakarus ar kokiose nors knygose būdavo galima sužinot, kad bananai yra skanūs, saldūs ir maistingi. Dar kai kurie pasakodavo visokias legendas, kad kažkur JAV bananai esą kainuoja panašiai, kaip kokios bulvės.

Gi tas mitingas, kuris buvo surengtas 1988 Rugsėjo 28, tai buvo skirtas Molotovo-Ribentropo paktui paminėti, ir buvo nesankcionuotas, nes valdžia nedavė leidimo. Tai mitingas buvo surengtas Katedros aikštėje, kuri jau matyt ir tada buvo kažkokia sakralinė erdvė, tai užtai valdžia ir nutarė išvaikyti, mušdami bananais.

Tai vat kadangi visi norėjo paprastų valgomų bananų, bet gavo visiškai kitokių, tai ir gavosi tokia štai ironija. Galimai ir tuometis VRM ministras Stasys Lisauskas pagalvojo, kaip ir Ringaudas Songaila, kuris visos LTSR vadas buvo, o ir Maskvos emisaras Nikolajus Mitkinas matyt irgi džiaugėsi tokia žmonėms surengta švente.

Į mitingą buvo susirinkę daug žmonių (tikslus skaičius nelabai aiškus - nuo 5 iki 20 tūkstančių), daugelis atėjo ir su vaikais, kai kurie - su visai mažais. Milicija ir kariuomenė puolė visus be jokių įspėjimų, netikėtai, vos atvažiavę, o paskui daužė žmones nesirinkdama - ir moteris, ir senukus, ir paauglius, ir visai netgi mažus vaikus, kas tik pasitaikė. Didelis kiekis žmonių buvo suimta, nemaža dalis iš jų buvo mušama ir paskui. Stengiamasi buvo ne išvaikyti žmones, o primušti visus, dėl to mitingo dalyviai buvo apsupti ir neišleidžiami iš aikštės, o paskui čiumpami, ištempiami ir žiauriai sumušami.

Kita vertus, žmonių buvo tiek daug, kad nepaisant kariuomenės, viskas baigėsi tuo, jog maždaug po 2-3 valandų ta kariuomenė atsitraukė, o žmonės vėl susirinko ir mitingas toliau tęsėsi, o kitą dieną įvyko dar vienas mitingas, kur jau reikalavo, kad atsistatydintų valdžia.

Tai pirmą mitingą, kur vyko bananų balius, surengė Lietuvos Laisvės Lyga, o jau antrą, kur kitą dieną vyko - jau ir Sąjūdis palaikė. Tai paskui komunistinė valdžia ir kaltino, kad čia Laisvės Lyga kalta ir nieko nebuvo ten žmonėms, o tiktai milicija nukentėjo. Bet paskui gi gavosi, kad atsistatydinti tai teko Nikolajui Mitkinui ir Ringaudui Songailai, nes išėjo į gatves tokios minios žmonių, kad jau maža nepasirodė. Gi kita vertus, daugybė visokių žmones mušusių milicininkų taip ir pasiliko toliau dirbti...

Paskui dar aiškino valdžia, kad įsiutę visokie fašistuojantys nacionalistai užpuolė bejėgius kareivius, juos daužė, o šie tiktai bandė apsiginti. Dar toksai laikraštis Tiesa po kelių dienų skelbė, kad Lietuvos Laisvės Lyga bandė supriešinti Lietuvos ir TSRS interesus, apšmeižti komunistų partijos politiką ir sukurstyti tautinę nesantaiką, todėl ir teko priešintis tokiems antitarybiniams veiksmams. Dar toksai VRM ministro pirmasis pavaduotojas Marijonas Misiukonis paskui pabrėžė, kad prieš nesankcionuoto mitingo dalyvius šaunamieji ginklai nebuvo panaudoti.

Tai paskui visgi Ringaudas Songaila ir Nikolajus Mitkinas atsistatydino, o vietoje jų LTSR vadais tapo Algirdas Brazauskas ir Vladimiras Beriozovas.