Agent white

Agent white - toksai atseit mažiau pavojingas herbicidas, kuris ne toks pavojingas, kaip Agent orange, kurį amerikonai kadaise laistė ant Vietnamo ir nuo kurio iki šiol ištisi kaimai vietnamiečių mirdinėja. Bet išties tai dar neaišku, ar mažiau tas Agent white pavojingas, nes irgi užterštas būdavo visokiu brudu ir savaime kenksmingas.

Agent white yra mišinys iš 4 dalių herbicido 2,4-D ir 1 dalies pikloramo, kuris irgi herbicidas. Tai kartais galite atrasti visokių pasakų, esą Agent white nebuvo užterštas dioksinais, bet išties tai buvo. Tik kokius gal 5-10 kartų mažiau, ko pakanka, kad vėžiukais sirgtų visi, kas turi su tuo reikalų.

Užtat pikloramas, skirtingai nuo kitų chemijų, labai ilgai išlieka grunte ir vandenyje, beveik neskildamas natūraliais būdais, taip kad kur tik jo pribarstydavo ir prilaistydavo iš lėktuvų, ten jau niekas neaugdavo.

O pikloramas tame mišinyje tai būdavo užterštas tokiu heksafluorbenzolu, kuris irgi labai pavojingas ir vėžiukus sukelia. Ir dioksinu irgi, tik jau mažai gal. Ir dar visokiais nitrozaminais, kurie irgi vėžiukus sukelia.

Daugiausiai dėl Agent white poveikio Vietname iki šiol yra kilometrinės dykros, kur išvis niekas neauga, nes dirva visiškai sterilizuota, o herbicidų joje vis dar pakankamai, kad niekas ir toliau neaugtų.

Dar gal bus įdomu kažkam sužinoti, kad tą Agent white gamino tokia Dow Chemical kompanija, kuri yra labai gera ir garsi dėl savo geros ir doros veiklos.