Šablonas:Liepos 31 dienos įvykiai

 • 1655 metais per ATR-Rusijos karą, labiau žinomą, kaip Rusų tvanas, Rusijos kariuomenė užgrobė Vilnių ir paskui laikė užėmusi 6 metus, o kazokai plėšikavo, naikino žmones ir taip toliau.
 • 1815 metais įvyko pati pirmoji pasaulyje geležinkelio katastrofa - Anglijoje, Filadelfijoje, sprogo garvežys, nes jo katilas neatlaikė slėgio. Tai žuvo 16 žmonių, nes prie to garvežio buvo susirinkęs būrys žiūrovų, norėjusių pamatyti, kaip jis važiuos, o to garvežio inžinierius padidino slėgį, nes norėjo gauti didesnį greitį. O greitis buvo mažokas - vos 4km/h. Tai šita katastrofa ketvirtį amžiaus buvo didžiausia geležinkelio katastrofa pagal aukų skaičių.
 • Kažkokiais seniai užmirštais 1826 metais Ispanijos valstybinė inkvizicija iškilmingai surengė savo darbo pabaigtuves, įvykdydama paskutinį nuosprendį. Vienok, nors ir užbaigusi darbus, toji inkvizicija prisimenama iki šiolei, ir istorikai sako, kad tikra inkvizicija buvo sau, o Ispanijos inkvizicija neklausė popiežiaus ir netgi kažkaip buvo atskirta nuo kažko ten.
 • O štai 1932 užtat visokie idėjiniai dvasinguoliai atgavo jėgas - kaip tik šitą dieną naciai laimėjo laisvus ir demokratiškus rinkimus Vokietijoje, surinkdami virš 38% balsų. Tai paskui ilgai pasaulis spjaudėsi ir keikėsi dėl tokios demokratijos.
 • 1937 metais šią dieną NKVD areštavo tūkstančius Čečėnijos gyventojų - taip prasidėjo čečėnų naikinimas
 • 1941 metais toksai Hermann Göring, antras žmogus III Reiche po Adolfo Hitlerio oficialiai nurodė tokiam Reinhard Heydrich, kad reikia skubiai parengti planą ir padaryti galutinį sprendimą dėl žydų.
 • 1944 metais žuvo Antoine de Saint-Exupéry, dar žinomas, kaip Antuanas de Sent Egziuperi, tas pats lakūnas, kuris parašė knygą apie Mažasis princas. Antuanas skrido į nacių pozicijų žvalgybą Lockheed P-38 Lightning lėktuvu, o grįžtantį netoli Marselio jį apšaudė vokiečiai, toksai Horst Rippert, vėliau, jau po karo, tapęs žurnalistu. Dėl gautų pažeidimų Antuano de Sent Egziuperi lėktuvas rėžėsi į jūrą ir sprogo, jo gabalai išsibarstė dideliame plote. Lakūno žūties vieta buvo nustatyta tik 1998 metais, kai kažkoks žvejys iš jūros ištraukė apyrankę, ant kurios buvo įrašyti Antuano ir jo žmonos vardai. Iki tol Antuanas de Sent Egziuperi buvo laikomas dingusiu be žinios.
 • 1948 metais SSRS prasidėjo per pasaulį nuskambėjusi Lysenkos sesija - toksai pseudomokslo šulas Trofimas Lysenka per tą sesiją paskelbė, kad čia genetika yra pseudomokslas, tada pervadino genetiką į morganizmą, o tuo tarpu absurdišką įgytų požymių paveldėjimo teoriją pavadino genetika, kad išvis niekas nesuprastų. Tam pritarė ir būrys kitų sovietinio mokslo veikėjų. Taip porai dešimtmečių genetika Sovietų Sąjungoje buvo uždrausta.
 • 1962 metais sukurta buvo Malaizija, tai visai tokia nemaža valstybė ten, pasirodo...
 • 1970 metais, praėjus 120 metų nuo to laiko, kai Admiraliteto grogo komitetas rekomendavo visiškai uždrausti romo išdavimą jūreiviams, Jungtinės karalystės laivynas galų gale nutarė parišti su alkoholizmu, tad šią dieną jūreiviams paskutinį kartą buvo padalintos romo porcijos.
 • 1991 metais SSRS ir JAV pasirašė strateginės puolamosios ginkluotės apribojimo sutartį - vieną iš kelių sutarčių, dėl kurių ilgam nunyko branduolinio susinaikinimo grėsmė, nes atominių bombų buvo sumažinta iki vos kokių 15 tūkstančių per visą pasaulį. Vienok sutarties terminas baigėsi 2009, tai nuo to laiko Rusija vis augina savo pajėgumus...
 • O dar 1991 metais sovietinis Omonas amžiams susiejo Medininkus su mirtimi ir žudynėmis, nes vidury nakties nužudė ten 7 Lietuvos muitininkus. Tai irgi, žinote, čia taip pat kažkoks "savi šaudė į savus" atvejis, matyt, nes Omonas ir sovietų režimas čia niekuo dėtas, o viskas tėra kažkokia landsberginė propaganda. Nes nu kaip gi kitaip.
 • 2006 metais visai jau prasigėręs ir susenęs Fidelis Kastro perdavė valdžią savo broliui - Rauliui Kastro
 • O 2012 metais žmonės vis dar šventė, kad Rūta Meilutytė tapo čempione.
 • O vat 2014 metais Pipedijoje atsirado jau 7000 straipsnis - šįsyk tokia filosofine tema, kaip poveikio kliedesiai. Paskui prireikė bene 5 metų, kol atsirado jau ir 8000 straipsnių. Gi kita vertus, vėliau jau straipsniai radosi didesni, lenkiantys kokybe, o ne kiekybe.