Last modified on 27 gruodžio 2012, at 18:33

Kategorija:Grupuotės

Čia parašyta, kaip visokie individai irgi žmonių tipažai krūvon suėję jau būna kokia nors visuomenės grupuote, katra turi kažkokius kėslus ir siekia valdžios ar pinigų, o taip pat rengia įvairius sąmokslus, idant užgrobtų viską ir kitiems nepaliktų, o vien tiktai savo kažkokios naudos išpeštų.

Vienok visos grupuotės dažniausiai skelbiasi, kad kovoja už visų žmonių gerovę ir laimę, taip kad čia gal ir visaip būna.