Last modified on 12 spalio 2013, at 11:05

Kalbos išniekinimas

11:05, 12 spalio 2013 versija naudotojo Balalaikų draugė (Aptarimas | įnašas)

(skirt) ←Ankstesnė versija | Dabartinė versija (skirt) | Vėlesnė versija→ (skirt)

Kalbos išniekinimas - tai naujasis kalbainių išradimas, kurį tieji su kažkokia peticija pateikė kažkur valdžion, reikalaudami įvesti BK straipsnį nr.127, pagal kurį būtų galima už kažkokius kalbos kraipymus sodinti į kalėjimą.

Pipedija neabejoja, kad pagal šiuos straipsnius bus galima pasodinti į kalėjimą tokius piktavalius kalbos revoliucionierius, kaip Mergaitė, Andrius Užkalnis, Komonsensavičiai, Rokiškis Rabinovičius, Loreta Vaicekauskienė, Algis Greitai ir kitus. Kad daugiau neaiškintų ten apie tai, kaip kalbainiai siautėja, o atsėdėtų 2 metus kalėjime ir paskui neturėtų teisės dirbti savo darbą.

Tai oficialiai tas vadinosi peticija "Dėl Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso ir Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo papildymo", kurią matyt suorganizavo kažkoks Kazimieras Garšva ir dar kažkokie pareiškėjai, o tenai buvo pridėliota visokių punktų, vat kaip kad štai tokių:

  1. Papildyti Lietuvos Respublikos baudžiamąjį kodeksą 127 straipsniu, kur būtų baudžiama už kalbos niekinimą.
  2. Papildyti Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos įstatymo 24 straipsnį, kur už tą niekinimą būtų numatytas BK 127 straipsnis.


Siūlomas BK 127 straipsnis už kalbos pagrindų griovimą ir valstybinės kalbos išniekinimą

Siūloma įvesti Lietuvos Respublikos Baudžiamojo Kodekso straipsnį nr.127(1) "Konstitucinių valstybinės kalbos pagrindų griovimas, valstybinės kalbos išniekinimas":

Tas, kas grubiai pažeidžia Lietuvos Respublikos Konstitucijos 10, 14, 17 straipsnius, Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo 1999-10-21 d., 2009-11-06 d. sprendimus, Lietuvos Respublikos Valstybinės kalbos įstatymo 14, 19, 23 bei kitus straipsnius ir Lietuvos Respublikos teritorijoje greta valstybinės kalbos neteisėtai įveda kitų kalbų funkcionavimą, kraipo seniausią iš gyvųjų indoeuropiečių kalbų kultūros paveldą - autentiškus vietovardžius, vardus, pavardes, gatvių pavadinimus ir 1.1. arba viešai pasityčioja iš Lietuvos Respublikos valstybinės kalbos bei konstitucinių valstybinės kalbos pagrindų ir juos griauna, baudžiamas viešaisiais darbais, bauda arba laisvės apribojimu, arba laisvės atėmimu iki dvejų metų. Kai nusikalstama veika padaryta piktnaudžiaujant viešosiomis teisėmis, darbinės ar profesinės veiklos srityje, pagal BK 42-45 str. nusikaltusiems asmenims atimamos viešosios teisės ir teisė dirbti tam tikrą darbą arba užsiimti tam tikra veikla.


Siūlomas kalbos įstatymo 24 straipsnio pakeitimas

Siūloma papildyti valstybinės kalbos įstatymo 24 straipsnį, kuriame numatoma kad bet kokie veiksmai prieš Lietuvos Respublikos nustatytą valstybinės kalbos statusą neleistini, šiuo nauju punktu:

Už šio įstatymo pažeidimą ir konstitucinių Valstybinės lietuvių kalbos pagrindų griovimą pagal BK 127(1) straipsnį numatoma baudžiamoji atsakomybė.