Last modified on 19 rugpjūčio 2012, at 22:40

Jonas Petraitis

Jonas Petraitis - Kupiškio pagrindinės mokyklos fizinio lavinimo, technologijų ir informatikos mokytojas. Vedęs, turi vaikų ir motociklą su liulka aniems vežiotis. Laisvalaikiu blogeriauja sau internetuose.

Iš didesnių miestų atvykę žmonės kupiškėnams dažnai sako, kad tas jų mokytojas labai panašus į kažinkokią tai aniems pažįstamą žvaigždę. Pastarieji tik trauko pečiais - bene čia žinosi kiekvieną didmiesčio įžymybę, į katrą anas gali būti kažinkam panašus? Per televiziją tokių nerodo, tai matyt, tokia ten ir žvaigždė. O Jonas Petraitis - žmogus tvarkingas, apsikirpęs, susišukavęs, pasportavęs. A ko daugiau iš mokytojo norėt?