Last modified on 21 vasario 2010, at 20:29

Engelsas

Nepainioti su mąstytoju Frydrichas Engelsas!

Engelsas, tai toks prifilis, dalyvaujantis žaidime Marksas ir Engelsas bei pagal Gūglės rodmenis ženkliai atsiliekantis nuo varžovo. Maždaug 17.900 atitikmenų indeksuota pagal žodį Engelsas, todėl tiems žaidėjams, kurie engelsai, teks ženkliai pasistengti!


Engelso apsireiškimai

Engelsas: 2009-06-07 22:01:26 Pradedam reikalauti atskomingumo