Last modified on 28 spalio 2010, at 18:12

Dundukai

Dundukai - Artūro Račo blogo komentatoriai. Dundukams priskirtini visi, absoliutai visiškai visi ano blogo komentatoriai. Vieną kartą kažką parašei - ir jau įsitraukei į darnias dundukų gretas!

Šis komentatorių užvardinimas pirmą kartą buvo pavartotas įžymiajame 2009 metų balandžio 20-os Artūro Račo blogo įraše, katrą anas dedikavo taip: "Skiriama čia besilankantiems dundukams"[1].


Kreipimesi į savo komentatorius Artūras Račas rašė (cituojama su nereikšmingomis kupiūromis):


Ech, kaip būtų smagu, jei ne tie dundukai! Komentatoriai ir vėl sugadino Račui nuotaiką

"Pažaidžiau krepšinį, išgėriau bokalą alaus… lyg ir nebloga diena buvo, tačiau grįžtu, paskaitau komentarus ir geros nuotaikos – kaip nebūta.

Todėl, sakau, imsiu ir pasisakysiu – apie dundukus, kurie lankosi šiame puslapyje. Tai štai, mieli dundukai, jūs čia stebitės, kad aš ilgus įrašus ... rašau.

Klausinėjate, ar užgėręs buvau, kiek man už tai moka, svarstote, ar man labai skauda … Nesijaudinkite dėl manęs – aš išgyvensiu. Ir mes išgyvensime.....

Bet, žinote, aš nuoširdžiai jumis stebiuosi ir galvoju, kodėl dievulis jums pagailėjo tų vingių pilkojoje masėje, kurią nešiojate savo galvelėse.

O kad pagailėjo tai akivaizdu.

Pabandykite kaip nors išjudinti tą į žele baigiančią pavirsti pilkąją masę ir suvokti, kad stengiuosi dėl jūsų.... Na, ir dėl savęs, žinoma,...

Mielieji dundukai, gal bent kokią adatą įsismeikite pro kariąją ausį, kad jūsų pilkoji masė išsivaduotų iš paralyžiaus.

Gal tada pavyktų suprasti, jog turėtumėte man dėkoti už tai, kad be jokio atlygio stengiuosi,...

Dundukai jūs brangieji, žinote į ką jūs man panašūs?

Į tuos kolchoznikus, kurie vakarais tempdavo iš kolūkio daržinės bulvių maišą į savo namus ir džiaugdavosi, kad pavogė iš valdžios. O tuos, kurie sugebėdavo vogti ne maišais, o traktoriais, tiesiog garbindavo.

Bet juk ne dundukams tai suprasti, ar ne?

Atvirai kalbant, man jūsų labai gaila, mielieji mano dundukai

Bet žinote ką?

Aš vis dar turiu vilties, kad bent vieno iš šimto dundukų, skaitančių šį tinklaraštį, pilkoji masė dar gyvybinga ir ne visiškai sukalkėjusi ar pavirtusi į beformę žele. Ir kad ten dar gali atsirasti bent vienas mažytis vingis.

Todėl dar bandysiu rašyti.

Nes aš optimistas.“Žinomesnieji dundukai

Taigi, tarp aktyviausių ir ištikimiausių Artūro Račo blogo komentuotojų, katrų atžvilgiu anas kupinas "begalinio optimizmo", galima įvardyti:

Valentinas, Musė, Fredis*, Karvė, Šmočiukas aka Nelyginamas dydis, J.naivus, Lida, GIGA, A.G., mdxacuk, romas, WU, nerijus, bang, Ligita, johnis, Matotaupa, Maras, Regis, austras, Slyvanosis, lv, Simas, Aras, Rytis I, max, Auksinis kardas, Xerksas, ausra maldeikiene, Juozas, vasia, majus, Kreivarankis, Benedikta Vaivadaitė, Džina, Kilgoras Trautas, Aidas Puklevičius, Donatas, Linas, jona..., kinomeka, Modestas Vaišnoras, Karolis, R.Medinis, Paulius, Žvelgaitis, Ar, vaidas, Smilga, Trka, Troja, zekas, liuka, kirvis, inf, Quantum, Xalabokaz, Rolandas, Bobutė ir kt. (prašome papildyti, jei ką svarbų praleidome)

Dešinioji Račo ranka tarp dundukų yra oberdundukas Valentinas, katram pašlovinti netgi buvo paskirti keli blogo įrašai ir katras buvo Račo giriamas per visokias blogerių konferencijas ir suvažiavimus.

Pripažintas dundukų opozicijos lyderis yra toks Fredis*, katrą Račas buvo išspyręs iš savo blogo, bet paskui parodė silpnaširdystę ir sugražino, bo be ano liūdna buvo tame bloge. Pagrindinė Fredžio* talkininkė yra Musė, katrą dundukai įtarinėja dirbant Snoro kioskelyje kreditavimo vyr.vadybinyke. Ta Musė gerai pavaro, nuo anos komentarų Račas tik dantimis griežia. Bet kenčia..

Tie, kurių nepakenčia ir visgi išgina von po velniam, toliau varyti ant Račo ir dalytis savo liūdna patirtimi renkasi Ligitos tinklaraštyje "Dundukų užuovėja"[2] ar kažkaip panašiai..

Dar yra tokia dundukė-disidentė Lida, bet ana baisiai pikta yr – tikra pagiežinga žiežula, todėl yra manoma, kad ana darbuojasi greitų kreditų dalinimo ir skolų išmušinėjimo iš našlių ir našlaičių kontoros vadove. Bo labai jau beširdė. Tipinis anos Lidos komentaras skamba maždaug šitaip:

"Senukus reikia žudyti dar vaikystėje" [3]

Kilmingiausias dundukas tarp visų yra toks austras. Pasirodo, anas kilęs iš labai jau senos bajoriškos giminės, gal net kunigaikščių kokių. Štai ką anas rašo apie savo nuopelnus Lietuvai, katrų pagrindu jis neabejotinai priskirtinas prie pačio eličiausio elito:

"..keli mano giminaičiai įrašyti dar į Kėdainių uniją, tad .. galėtumėt ir patylėt. O carinės Rusijos bajorystės raštus senelis išsaugojo. Dar galit pasiskaityt storą knygą “Kasdienis LDK gyvenimas”, ten irgi įrašyta “austro” pavardė." [4]

Tai dabar dundukai svarsto, kaip į aną pridera kreiptis - "Jūsų prakilnybę", "Tavo mylista" ar tiesiog familiariai - "fon austras"? O gal, atsižvelgiant į ano socialistines pažiūras ir aukštą kilmę - "tovarišč fon austras"? Net nežinome, ką tiems dundukams tokiu atveju patart...

O neperseniausiai tarp dundukų išlindo tokia Bobutė, katra krenta skaitytojams į akis tuom, kad yra baisingai mandagi, išauklėta, liežuvinga, ir įtartinai sklandžiai beigi logiškai rašo. Nekatriems lankytojams netgi buvo kilę pasibaisėjimų, kad gal ten ne bobutė ale koks bajeringas plaukuotkiaušis diedukas iš konkuruojančios žiniasklaidos varo?

Ale skubam nuraminti konspirologijų mėgėjus - paskutiniais apvalytos nuo žydrųjų albinų žvalgybos duomenimis, Bobutė yra internetų blogerė iš Wordpresso [5], katrai nusibodo vienai kiūtoti tam savo internetų užukampyje ir ana užsuka pas Račą pasižmonėti. O ir tikrai - negi dabar padoriam žmogui į kokį Delfi eiti? Tiesa, reikia pažymėti, kad pati Račo Bobutė atkakliai neigia turinti ką nors bendro su wordpress'ine bobute...

Komiškiausios dundukės vardą be jokios rimtos konkurencijos kolei kas išlaiko įžymioji Edita Šerelienė, dundukams žinoma, kaip neringa ir laila. Ten tai ne motera, bet LULZų fontanas kažkoks. Apie ją buvo ar ne trys Račo blogo įrašai? - ir visi tokie, kad nors griūk iš žvengo.

Dar yra žinioma, kad į tą blogą įsisuko bjauri Žiurkė, katra graužią ano gyventojus iš vidaus, negražiai aprašinėdama beigi komentuodama tuos dundukus čionai, Pipedijoj. A todėl kožnas dundukas jaučia pilietybinę pareigą tą Žiurkę pagauc!

Tai tiek informacijos apie Račo dundukus.

Kas turit daugiau – prašom papildyti. O jei dar kokį paveiksliuką turit – tai visai gerai būtų.


Naujausi pasikeitimai dundukų hierarchijoje ir šiaip linksmi vaizdeliai iš dundukų gyvenimo

2009 m. spalio 17 d. vakare konspiracinio sąmokslo pasėkoje Fredis* buvo nuverstas nuo Dundukų Opozicijos Lyderio sosto ir elinį kartą "visiems laikams" gėdingai išvytas iš Račo blogo. Dabar jo antiračiškus komentarus bus galima išvysti nebent jaukiame Ligitos tinklaraštuke "Dundukų užuovėja"[6] beigi Alfa.lt komentaruose.

2009 m. gruodžio 3 d., 12:16 vakare Fredis* vėl pasirodė komentaruose ir pergalingai deklaravo: "Aš myliu Artūrą Račą". Manoma, kad tai gali būti dundukų amnestijos, paskelbtos Mokslo daktarų pagausėjimo Račų šeimoje proga, pasekmė.

Tipinė Račo reakcija į Fredžio* išmintingus pamislyjimus yra tokia[7]:

"..žinai ką fredijau, dėjau ant tamstos ir tavo komentarų!"

2010 m. kovo 9 d.,1:06 – 3:30 popietėje [8] Račo blogo lankytojai tiesioginiame eteriuje galėjo stebėti ganėtinai įdomu, nors šiek tiek ir už širdies griebiantį savo graudulingumu reginį - paklaikusį ir pasimetusį patį kilmingiausiąjį dunduką - tovariščių fon austrą.

Pasirodo anas netikėtai Internetuose aptiko tokį baisingą puslapį, kaip Pipedija ir jo paveldėjimo būdu įgytos aristokratiškos smegenos tiesiog neatlaikė tokio kognityvinio disonanso apkrovos ir ano vos neištiko paranoidinės apopoleksijos priepuolis.

Baisiausiai nusigandęs anas klykte šaukėsi A.Račo pagelbos nuo Internetų manijakų:

„Su siaubu tenka konstatuoti, jog yra žmonių, kurie gerbiamo Račo blogą analizuoja KIEKVIENĄ DIENĄ… o, bet tačiau kokie maniakai jie turėtų būti…“

Toliau į mišką - dar baisingiau. Manijakai vis storyn:

„Mane šokiravo ne tai, kas išsakyta, bet tai, kaip detaliai ar net dienų tikslumu visa tai sudėta. Sakyčiau maniakiškas tikslumas. Likusius mano komentarus, su nuorodom prašyčiau ištrinti.“

Aha, ištrinsim, kurgi ne :) Kas internetuose parašyta, tas maniakų jau ant akmens iškalta.

„Vis dėlto, rašantiems tokius tekstus ir dar su datomis (“2009 m. gruodžio 3 d., 12:16 vakare Fredis*..”) manyčiau, reikėtų rimtai susirūpinti savo sveikata..“

Ot kur iš širdies rūpestingas dundukas! Šitaip gi pergyvena dėl savo internautinių draugų sveikatingumo. Gal čia koks kilmingumo požymis?

Tai atsakydami į tokį rūpestingumą beigi pergyvenimus norime atsakomai palinkėti fon austrui nekosėti, nečiaudėti ir būtiniausiai pasiskiepyti nuo kiaulių gripo, bo tikimės, kad ans dar ilgai mumi linksmins tam Račo bloge.


2010 kovo 23, vakare - dundukus pasiekė liūdna žinia - neapsikentęs iš anos sklindančio laisvo beigi neprigulningo žodžio Račas užblokavo dieviško talento komikę, neeilinę dundukę lailą ir išmetė aną iš savo blogo po velniam! Tai dabar dar net ir nežinom, kur ir kokiu vardu bus galima aną atrasti tuose begalinguose Internetuose...nors gal dar sugrįš - kaip tas Karlsonas?

Ale bet neilgai ji išbuvo Račo užblokuota - nu argi tokią energingą moterišką užblokuosi? Tai ana sugrįžo ir tiek LULZų pavarė, kad visi dundukai apsičiaudėjo iš juoko. O žado netekęs Račas nutarė amžiams amžiniesiems įamžyti tą lailą savo blogo diskursuose:

"..iki šiol, komentatoriams, pasižymintiems tam tikromis savybėmis, pagerbti buvo naudojamas terminas “dundukai”. Tačiau jis buvo belytis. Nuo šiol jis bus taikomas tik vyriškos giminės komentatoriams (nors buvo kilusi mintis vadinti juos “užkalniais”). O štai moteriškos giminės komentatorės, pasižyminčos tomis pačiomis savybėmis, kaip ir komentatoriai vyrai, užsitarnavę dunduko vardą, nuo šiol bus garbingai vadinamos "lailomis". Jūs to nusipelnėte su kaupu. NUoširdžiai sveikinu."[9]

Dundukai alternatyviai nominuoja Login titulo netekusį Račą

2010 m. kovo 11, ryte – išgirdę liūdną žinią - kad anų mylimas beigi gerbiamas Artūras Račas visokiausių internautinių pavyduolių intrigų pasėkoje buvo priverstas iš anksto atsisakyti Login nominacijos į 2009 m. metų geriausiojo blogeriaus titulą, katras jau galima sakyti buvo ano kišenėje, nusprendė neleisti ano taip lengvai skriausti.

Labiausiai dėl tokios nedoroviškos neteisybės susigriaudino ta pati Bobutė, katra nurijusi karčias siuto ašaras, inicijavo Artūro Račo alternatyvią nominaciją ir pasiūlė dundukams suteikti anam kokį paguodos titulą, kad ne taip skaudu būtų likti pliku užpakaliu ant ledo per tuos velnio Logino intrigantus.

Buvo svarstomi įvairūs variantai.

Yra siūlymų netgi atimti iš Valentino oberdunduko titulą ir karūnuoti anuo Račą, bet tokia nedora ir nesąžininga pirmojo atžvilgiu mintis iškart buvo pasipiktinusiai atmesta. Dar buvo mąstoma ir apie Superdunduko arba Hiperdunduko titulų įteisinimą.

Bet labiausiai pritinkantį ir geriausiai paguodžiantį varijantą pasiūlė ta pati velnio nešta ir pamesta Bobutė, katra pamanė, jog labiausiai Artūrui Račui pritiktu Primadunduko vardas ir atitinkama karūna.[10]

Tai jeigu vėl neprasidės kokios internautinės intrigos ir neatsiras rimtesnių kandidatų į šį titulą, tai pagal nutylėjimą šis vardas už 2009 m. be konkurencijos atiteks Račui ir anas galės visur prisistatinėti ir net ant vizitinės kortelės užsirašyti, kaip "Tinklaraščio racas.lt 2009 m. Primadundukas". Su kuo aną ir sveikijame...Visokie šaltiniai beigi nuorodos

Tai čia žemiau pavardinti visokie šaltiniai beigi nuorodos straipsnio melagingumui paneigti arba patvirtinti. Pipedija niekaip negali garantuoti ar atsakyti, kad nuorodose surastas turinys neatitiks tiesos irba melo.