Last modified on 4 gegužės 2020, at 03:08

Daukanto aikštė

Daukanto aikštė - tai toji, kuri priešais Prezidentūrą, nors patsai Simonas Daukantas tai ten nelabai matomas, nes paminklo jam surasti nesigauna. Taigi, tokia gaunasi Daukanto aikštė be Daukanto paminklo.

Gi išties tai kai kas nors sako "Daukanto aikštė", tai paprastai turi omeny - Prezidentūra. O gi kai turi omeny "Prezidentūra" - tai išites nori pasakyti Prezidentas.

Tai čia toksai štai jums dviprasmis kalbėjimas ir žaidimas žodžiais.