Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Lapkričio 12

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Wiki waste.jpeg

Straipsnis "Lapkričio 12" atitinka aukštus enciklopedijų standartus
Daugiau apie Vikipediją


Visi straipsniai pagal pirmą raidę:

A Ą B C Č D E Ę Ė F G H I Į J K L M N O P Q R S Š T U Ų Ū V W X Y Z Ž 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

Lapkričio 12 - tai mėnesio Lapkričio diena, kuri yra žymima skaičiumi 12. Šitas skaičius yra dviženklis[reikalingas šaltinis].

Lapkričio 12 diena dažniausiai būna kartą per metus, Lapkričio mėnesį. Ji dažniausiai būna po Lapkričio 11 ir prieš Lapkričio 13 dieną.

O štai kas įvyko šią dieną:

 • 1717 metais toksai Johann Ernst Elias Bessler, dar žinomas kaip Orffyreus, surengė amžinojo variklio demonstraciją, kuri visus įtikino, kad toks variklis įmanomas ne teoriškai, o praktiškai, nes uždarytame kambaryje jis veikė net du mėnesius. Paskui, tiesa, paaiškėjo, kad tas veikimas kiek kitoks, nei numatyta - kadangi tasai išradėjas nesumokėjo pinigų savo tarnaitei, tai šioji visiems papasakojo, kad išties turėjo reguliariai sukti tą variklį, tempdama virvutę, paslapčia pratiestą per skylutę grindyse. Po viso to išviešinimo Johann Ernst Elias Bessler kažkur pradingo.
 • 1918 metais tik ką subyrėjusi Austrija-Vengrija, kuri jau buvo be Vengrijos, tapo respublika - Austrija. Ir kadangi taip jau buvo nulemta, išsyk tenai prasidėjo visokie perversmai nuo pirmos dienos, nes kažkokie komunistai pabandė užgrobti valdžią, bet juos nuvijo kažkokie kiti komunistai, ir taip viskas paskui ir vyko tenai.
 • 1927 metais Leonas Trockis buvo išmestas iš KPSS, nes pasirodė besąs per daug komunistas. Tai SSRS nuo tada vienvaldiškai ėmė valdyti Stalinas, o Trockis pasidarė jau pasauliniu marksizmo ideologu, nes ėmė vystyti tikresnį komunizmą.
 • 1933 metais visai lyg ir demokratiškuose rinkimuose Vokietijoje laimėjo nacionalsocialistų partija, surinkusi 90% visų balsų ir gavusi 96% vietų parlamente. Taip demokratiškai demokratija pavirto į nacizmą. Nuo to laiko pasaulis žino, kad nacizmas visgi nėra demokratija, o rinkėjai kartais būna visiški bepročiai.
 • 1933 metais kažkur Didžiojoje Britanijoje buvo nufotografuota Loch Neso pabaisa.
 • 1940 metais Viačeslavas Molotovas atvyko į Berlyną derėtis dėl SSRS stojimo į Ašį, sudarant sąjungą tarp III Reicho, Japonijos, Italijos ir SSRS - t.y., keturių didžiausių anuo metu fašistinius režimus turėjusių valstybių. Pagal Molotovo-Ribentropo paktą tuometis III Reichas ir SSRS jau buvo pasidalinę didesnę dalį Europos, o dabar dalybos turėjo prasitęsti ir toliau. Hitleris siūlė Stalinui Iraną, bet Stalinas ėmė reikalauti dar ir Irako, t.y., viso Persijos įlankos regiono, tada dar Balkanų, o juose - visų pirma Bulgarijos ir Jugoslavijos, o taip pat - kad Hitleris padėtų susidoroti su Suomija. Hitleris, pasiklausęs tų reikalavimų, savo vadovybės slaptame posėdyje pareiškė, kad Stalinas nori vis daugiau ir daugiau, ir todėl reikia ruoštis karui ir pulti Rusiją pirmiems, nes šioji akivaizdžiai nori pulti Vokietiją pati, o jei taip įvyks - Vokietiją ištiks galas.
 • 1941 metais sovietus puolančiai Vokietijai labai nepasisekė, nes jau šiuo metu prie Maskvos priartėję, jie patyrė -12 laipsnių šalčius, ir būdami nepasiruošę tokiai staigiai žiemai, ėmė šalti ir strigti. Vien šita atsitiktinė nenormaliai anksti prasidėjusi ir nenormaliai šalta žiema išgelbėjo SSRS nuo visiškai staigaus sutriuškinimo.
 • 1945 metais Jugoslavijoje rinkimus laimėjo mažasis Stalinas - Josip Broz Tito, kuris pavertė Jugoslaviją į mažąją SSRS.
 • 1958 metais Rytų Vokietija visam pasauliui ėmė skelbtis besanti nepriklausoma ir 60 skirtingų valstybių išsiuntė notas, kuriomis reikalavo valstybingumo pripažinimo.
 • 1969 metais įvyko My Lai skerdynės Vietname, kurių net nenorim aprašinėti čia, nes JAV kariškiai nukankino, o paskui išžudė apie pusę tūkstančio žmonių kažkokiame Vietnamo kaime - net ne šiaip civilių, o moterų, senukų, vaikų ir kūdikių. Keli kariai, kurie stabdė žudynes ir padėjo kai kuriems išsigelbėti, paskui buvo kaltinami išdavystėmis. Kai apie žudynes ėmė rašyti spauda, JAV kilo didžiuliai protestai, kurie labai stipriai išaugino judėjimą prieš karą Vietname. Ypatingai neigiamos visuomenės reakcijos buvo net ne tiek dėl pačių žudynių, kiek dėl to, kad kariuomenės vadovybė bandė dangstyti žudikus - tai pasirodė dar baisiau, nes visi suprato, kad žudynes palaiko valdžia.
 • 1970 metais kažkur Oregone į krantą išmestą 14 metrų ilgumo banginį vietiniai nutarė susprogdinti dinamitu. Kadangi sprogdintojų specialistų neturėjo, tai kažkaip pasikvietė kažkokį darbininką, kuris sukišo į banginį pusę tonos dinamito, o tada kai jau sprogo, tai visas miestas buvo nubarstytas banginio lašiniais ir šiaip gabalais.
 • 1982 visos SSRS genseku pasidarė KGB vadas Jurijus Andropovas
 • 1990 toksai Tim Berners-Lee sugalvojo ir paskelbė, kaip veikia internetai, tie, kur WWW, HTML ir HTTP.


Dar apie Lapkričio 12

Yra ir kitų mėnesių su dienomis, turinčiomis tą patį numerį, kaip ir Lapkričio 12: