Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Kazimieras Liaudis

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
(Nukreipta iš Kazimiras Liaudis)
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Net ir smarkiai retušuotoje senoje nuotraukėlėje visgi šviečia nevispročio žvilgsnis - tai Kazimieras Liaudis dvasingai galvoja, kaip atneš žmonėms šviesų rytojų

Kazimieras Liaudis, kaip dabar rašo, bet kažkodėl senesniais laikais tai buvo Kazimiras Liaudis, nes iš Rusijos - žinomas kompartijos veikėjas, bolševikas ir akivaizdi raudonoji lerva.

Kaip sako, kilęs buvo iš Baisiogalos, kuri kažkur netoli nuo Kauno, tik vat dar I Pasaulinio karo pradžioje tapo evakuotas į Rusijos gilumą, kur ir išaugo su kažkokiais komunistais, tai paskui įsijungė į visokias revoliucines kovas, tapdamas Stalino režimo pakaliku ir tarnaudamas pirma Raudonojoje armijoje, kovojo prieš Lenkiją ir Ukrainą, taip pat rengė skerdynes Vidurio Azijoje, kur su visais nenorinčiais gerosios Tarybų Valdžios būdavo daroma paprastai - išžudomi visi ir viskas. Taip kad Kazimiras Liaudis gavo gerą komunistinės veiklos patirtį ir prasimušė į sovietinius aktyvistus dar Leninui valdant. O paskui kažkodėl staiga ėmė ir tapo paprastu darbininku.

Ar jums čia nėra keista? O mums tai nėra keista, nes mes tai žinome, kodėl tos keistenybės - ogi todėl. Ir reikėjo vis perkurdinėti jam viską, kad truputį pridangstyt kai kuriuos savo dalykus.

Visokios istorinės šiukšlės

Tai vat, tapo darbininku kažkokiu, bet paskui vėl grįžo prie partinių dalykų ir tapo kompartijos nariu, o jau prie Stalino tai visai karjerą padarė. Juoba ir 1932-1933 metais staigiai kilo viršun, iš kažkokių profsąjungų staiga pereidamas vėl į kariuomenę, tapdamas kažkokiu partiniu vadu, kaip tik kai Holodomoras vyko, kurio metu maždaug 3-7 milijonai žmonių buvo organizuotai numarinta badu. Tai išsyk po to buvo pervestas ir tapo Ramiojo Vandenyno karinio laivyno karinio dalinio komisaru (t.y., vadu), o 1935 - jau ir bendrai SSRS Ramiojo vandenyno laivyno politinio valdymo instruktoriumi, o paskui - ir viso Ramiojo vandenyno laivyno komisaru. O paskui vėl kažkaip tapo kažkokiu neaiškiu paprastu darbininku Ukrainoje.

Taip kad neaiškiais keliais 1939 metais tasai Kazimieras Liaudis buvo iš visokių pareigų atleistas ir prasidėjo visai jau neaiškus jo istorijos etapas. Tada galima atrasti, kad okupavus Lietuvą ir iš jos padarius LTSR, buvo staigiai 1940 permestas į Lietuvą, bet kartu kažkaip pavaizduotas, kaip esantis Ukrainoje ir besimokantis tenai kažkokiame metalurgijos institute, o kartu Ukrainoje dirbantis kažkokios profesinės mokyklos direktoriaus pavaduotoju. O paskui labai paslaptingai ir netikėtai 1941 metais Kazimieras Liaudis tapo trečiuoju sekretoriumi LKP vadovybėje, bet kartu kažkaip toliau buvo Ukrainoje, Dneprodzeržinske, todėl tapo partizanu, kovojusiu prieš fašistus.

Paskui ten buvo keista istorija, kada Kazimieras Liaudis 1943 vadovavo kažkokiems partizanams, kurių buvo maždaug šimtas, bet visus tuos partizanus ėmė ir sugavo kažkokie fašistai ir 27 sušaudė, o likusius išvežė į koncentracijos stovyklas. Ir išsigelbėjo tik vienintelis Kazimiras Liaudis, nes jį įspėjo kažkokia Tania Andrienko, kuri atrodo irgi neišsigelbėjo. Tai paskui irgi buvo įdomių visokių prielaidų, bet paskui jau niekas neatsekė, kas gi ten vyko.

Dar paskui Kazimieras Liaudis vėl pervestas į LTSR 1944, kur tapo kažkokiu Biržų vaduku, o kai apsitrynė ir pramoko lietuvių kalbos - į LKP vadovybę, kur tapo šiaip sekretoriumi, o paskui - trečiuoju sekretoriumi. O paskui buvo kažkaip pramestas iš aukščiausios vadovybės 1946, bet paskui sugrąžintas ir ėmė vėl kilt, nes vadovavo kolektyvizacijai ir masiniams trėmimams, o paskui dar kartą pramestas 1950 ir išsiųstas į visai jau žemas pareigas - Klaipėdai vadovaut.

Ale bet paskui pasidarė antrasis sekretorius, o kartu ir vietoje Juozo Bartašiūno - performuojamo NKVD vadas nuo 1953, kam ir vadovavo iki 1954, o paskui ir visam performuotam KGB iki pat 1959, kai ir iš ten netikėtai atleistas dėl esą sveikatos būklės, kuri beje, paskui jam nesutrukdė pragyventi dar ištisus 30 metų.

Dar paskui Kazimieras Liaudis buvo kažkokios ypatingų pensininkų kontoros vadu - ta vadinos Revizinė komisija. Tai pas jį ir toksai Ringaudas Songaila buvo.

Kazimieras Liaudis ir jo liga

Taigi, visi tie Kazimiero Liaudies keisti biografijos momentai buvo susiję su jo paslaptinga liga, dėl kurios jį net ir iš KGB galų gale išmetė, nes labai jau sunkiai jis sirgo.

Tasai Kazimieras Liaudis visaip keistai išmetamas ir priimamas buvo, o tarpais ir pats kažkaip pasiplaudavo ir darbininku tapdavo dėl vienos priežasties - jam užeidavo visiško nesivaldymo priepuoliai, kai jis sužvėrėdavo ir kokius nors niekuo dėtus žmones užpuldavo, kaltindamas kokiais nors savo sukliedėtais kliedesiais, o paskui, būdavo kad ir nušaudavo.

Tai dėl to nevaldomo sužvėrėjimo jį kartais ir išmesdavo, bet kadangi anas buvo labai ištikimas partinis kadras, aukštai vertinamas visokių partinių veikėjų, tai vis būdavo sugrąžinamas. Tai paskui kai jau anas tapo KGB vadu, tai turėdavo, kur išsilieti savo sužvėrėjimą, tai užtat tenai jau kitiems LKP veikėjams nekėlė problemų.

Tiesą sakant, nelabai malonus tipas, bet kita vertus, nemažai panašių buvo anais laikais.