Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

EBSW

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
Daugelis dar prisimena tokį logotipą, nors dažniau ir matytą kaip nespalvotą net, ypač visokiose TV transliuotose reklamose. O tada gi nei nepastebėdavo dauguma, kad raidės - tokios pačios, kaip ir laikraščio Tiesa pavadinime

East - Baltic States - West - taip skelbėsi gražiu šūkiu EBSW koncernas, kuris prekiavo neaišku kuo, užsiėmė neaišku kuo, tačiau visiems siūlė pinigus, pats supirkinėjo investicinius čekius ir žadėjo šviesią ateitį Lietuvai, kaip tikrąjam tiltui tarp Rytų ir Vakarų.

Taip Gintaras Petrikas žadėjo visokį progresą ir turtus, tačiau paskui ėmė aiškėti, kad anas besantis tiesiog aferistas, prasisukęs besiskolinant iš vienų, paskolas duodant kitiems, o daugiausiai - kišant pinigus į reklamą, kuri visus įtikintų, kad į šitą EBSW verta sudėt savo santaupas. Tai taip beieškodamas vis naujų finansavimo šaltinių, Gintaras Petrikas ilgainiui įkišo savo nagus net ir į Valstybinį Komercinį Banką, katro vadą primulkino, kad tas buvo nuteistas 7 metais kalėjimo už savo veikas, o tada nusižudė.

Gi patsai EBSW įkūrėjas tada išdūmė į JAV, kur ilgai slapstėsi, pakolei ir tenai neprisidirbo, tada sėdo į kalėjimą, o jau tada buvo išduotas ir į Lietuvą, dėl ko ilgai spyriojosi, žadėdamas, kad paskelbs apie visokius lietuviškus veikėjus tiek purvo, kad valdžia grius ir visa Lietuva suirs.

Betgi nors ir buvo kalbų, kad išties visus kyšiais galėjęs tepti EBSW konglomeratas gali likti nenubaustu, paaiškėjo, kad taip nėra, nes visa ta sena korupcionierių šutvė didesne dalimi jau spėjo iškrist iš valdžios, nelyginant šūdas iš šiknos, taip kad svertų pas Gintarą Petriką nebeliko, taip jis čia Lietuvoje į cypę ir sėdo.