Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Šablonas:Spalio 21 dienos įvykiai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 • 1520 kažkoks Ferdinandas Magelanas atrado Ferdinando Magelano sąsiaurį
 • 1578 metais Rusija puolė Cėsu (Ordensburg Wenden) pilį Latvijoje, kuri buvo LDK dalis, tai baigėsi tuo, kad įvyko Cėsu mūšis, dar žinomas, kaip Vendeno mūšis. Visą 22 tūkstančių žmonių Rusijos armiją, kurią pasiuntė Ivanas IV, dar žinomas kaip Ivanas Rūstusis, sutriuškino Andrius Sapiega su 4 tūkstančiais lietuvių ir švedų karių. Pakolei rusai su totoriais buvo apsiautę Cėsu pilį, lietuviai atlėkė ant jų kaip vanagai ir tiesiog iškapojo visus. Ir paskui dar per naktį ir kitą dieną vaikėsi visur ir persekiojo, likučius pribaginėdami. Rusijos praradimai buvo tokie, kad visa ta valstybė gavosi sutriuškinta daugeliui metų - per vieną mūšį jie prarado apie pusę kariuomenės ir visą artileriją.
 • 1596 įvyko Bresto Unija - Ukrainos ir Gudijos pravoslavų bažnyčios atsidavė Lietuvos didiesiems kunigaikščiams bei Vatikanui, atskildamos nuo rusų pravoslavų cerkvės.
 • 1858 metais Paryžiuje pirmą kartą viešai sušoktas kankanas, kuris buvo atseit nepadorus šokis, nes jį bešokant pasimatydavo moterų triusikai.
 • 1879 metais Tomas Edisonas išrado elektros lemputę
 • 1927 du pagrindiniai Spalio perversmo organizatoriai iš Rusijos - Grigorijus Zinovjevas ir Leonas Trockis buvo apkaltinti kova prieš komunizmą. Taip prasidėjo Stalino organizuotas valdžios grobimas.
 • 1928 metais Leonas Trockis paskelbė kreipimąsi į viso pasaulio komunistus, jame kaltindamas Staliną tuo, kad šis viską valdo ir kad reikia prieš Staliną kovoti. Tai dėl to prasidėjo marksistų skilimas, nes trockistai atskilo nuo stalinistų. O po keliolikos metų į Meksiką pabėgusį Trockį nužudė KGB.
 • 1938 metais Adolfas Hitleris nusprendė pradėti II Pasaulinį karą - pasirašė planą įsiveržimui į Čekoslovakiją ir Lietuvą. Čekoslovakija tame plane buvo dėl Sudetų, o Lietuva - dėl Klaipėdos krašto.
 • 1944 metais įvyko Rubikono incidentas, kai Bermudų trikampyje buvo surastas plaukiantis laivas, iš kurio buvo dingusi visa įgula. Įgulos niekas nesurado. Liko tik šuo, kuris kažkodėl pasiliko laive.
 • 1944 įvyko pirmas atvejis, kai japonai pasidarė kamikadzės - kažkoks jų naikintuvas trenkėsi į sunkųjį kreiserį HMAS Australia, dėl ko žuvo 30 jūrininkų. Paskui per kokius pusę metų į tą laivą dar 5 naikintuvai trenkėsi, bet taip to laivo ir nenuskandino.
 • 1944 metais Raudonoji armija, surengė Nemerkiemio žudynes (Nemmersdorf) - vienas iš pirmų, kurias rengė Rytų Prūsijoje. Tikslus aukų skaičius nežinomas, tarp žuvusių - 72 moterys, 4 vaikai, 50 prancūzų ir belgų karo belaisvių. Moteris, prieš nužudant, prievartavo šimtai rusų kareivių.
 • 1950 metais Kinija okupavo Tibetą
 • 2015 metais šiandien buvo atgal į ateitį diena, kurioje kaip tik iš šios dienos nuskrido į kažkur iš kažkur ateityje, kuri tais 2015 metais ir buvo - čia buvo visokios skraidančios mašinos, skraidančios riedlentės ir taip toliau. Deja, deja, bet tai įvyko Paralelinėje Visatoje, o ne pas mus...