Pipedija - tautosaka, gandai, kliedesiai ir jokios tiesos! Durniausia durnapedija! Nusišnekėjimų šventovė!

Šablonas:Kovo 13 dienos įvykiai

Iš Pipedijos - durniausios enciklopedijos.
Peršokti į: navigaciją, paiešką
 • 1362 metais kryžiuočiai bandė nugriauti pilį Kaune. tai gana ilgai jiems truko, nes nelabai sekėsi, kone mėnesį kankinosi, vargšeliai. Bet tuosyk sugriovė, paskui dar bandė puldinėti, o paskui galų gale viskas jiems baigėsi blogai.
 • 1401 prasidėjo eilinis žemaičių sukilimas prieš kryžiuočius.
 • 1781 toksai britų astronomas William Herschel atrado 7Saulės sistemoje besisukančią planetą, kuri paskui gavo ir pavadinimą - Uranas. Tiesa, pradžioje anas galvojo, kad tai tėra kometa, o tik praėjus kuriam laikui paaiškėjo, kad planeta.
 • 1848 metais Vienoje prasidėjo vokiškųjų revoliucijų banga, nuėjusi per visą Vokiečių konfederaciją. Visos šitos revoliucijos, anuomet pusiau komunistinės, o pusiau nacionalistinės, tiek susilpnino ir išdaužė daugumą vokiškai kalbančių valstybių, kad paskui Prūsija, kuri sugebėjo prieš tas revoliucijas atsilaikyti, pirmiausiai pati numušė Austriją, o paskui tiesiog suvirškino visą tą vokišką konfederaciją, prisijungė prie savęs ir sukūrė naują, kaizerinę Vokietiją. Paskui ta vokietija tapo ir I Pasaulinio karo kėlėja, ir II Pasaulinio karo organizuotoja. Žodžiu, nieko gero, kai išlenda kokie nors komunistai, sukelia bardakus, o pasku tvirtos rankos šalininkai tuo pasinaudoja.
 • 1921 metais Mongolija pasiskelbė nepriklausoma nuo Kinijos monarchija, o jos fatiniu vadovu tapo kažkoks į Rusijos kariumenę kadaise pakliuvęs austras Robert Nikolaus Maximilian Freiherr von Ungern-Sternberg, katras visą tą Mongoliją užsigrobė ir atėmė iš Kinijos, teturėdamas apie 1000 žmonių pajėgų, su kuriomie išdaužė daugybę kartų didesnę ir daugiau ginklų turėjusią, tačiau absoliučiai nemokšišką kinų kariuomenę. Tiesa, labai greitai po to į Mongoliją įsiveržė bolševikai, katrie visus išnaikino ir Mongoliją pavertė priedėliu prie SSRS.
 • 1930 metais Sovietų Sąjunga tapo pirma pasaulio šalimi, kurioje buvo likviduota bedarbystė - šią dieną buvo uždaryta Maskvos darbo birža. bedarbystė buvo likviduota labai paprastai: jei kas neįsidarbindavo, tai būdavo sodinamas į lagerį už veltėdžiavimą. Taip vieni skubiai kur nors įsidarbino (bent jau dėl akių), o kiti iškeliavo į lagerius.
 • 1930 metais toksai amerikietis astronomas Clyde William Tombaugh paskelbė apie 9-osios Saulės sistemos planetos atradimą. Planeta irgi pavadinimą greitai gavo - Plutonas.
 • 1933 metais Jozefas Gebelsas tapo III Reicho propagandos ministru. Tai nuo anų laikų propaganda yra laikoma vos ne paties Gebelso išradimu, nors ir ne jis ją išrado. Tiesiog Gebelsas propagandą pakėlė į tokį naują melo ir visokių iškraipymų lygmenį, kad netgi šiuolaikinė Rusijos propaganda vis dar iš jo mokinasi, bebandydama kažkaip pralenkti.
 • 1938 metais Sovietų Sąjunga, iki tol dar bandžiusi vaizduoti kažką panašaus į federacinę valstybę, ėmė jau visai atvirai diegti nacionalizmą: visose mokyklose buvo įvestas privalomas rusų kalbos mokymas, o kitos, visokių sovietinių respublikų kalbos paliktos tik kaip nebūtinos. Tiems, kas mokėsi rusų mokyklose, jokių vietinių kalbų mokymasis pasidarė neprivalomu. Taip SSRS prasidėjo totalinis rusinimas.
 • 1938 metais kita fašistinė valstybė, Vokietija, prisijungė prie savęs Austriją. Visas tas prijugimas dabar vadinamas kaip Anšliusas.
 • 1940 metais tam kartui baigėsi Žiemos karas. Nors Suomija ir liko laisva, SSRS nuo jos atplėšė mižiniškas teritorijas ir privertė pasirašyti drastiškas sutartis, pagal jas teko sovietams atiduoti net ir vieną iš svarbiausių Suomijos miestų - Viipuri (Vyborgą).
 • 1954, po visokių NKVD ir MGB performavimų, buvo sukurtas sovietinis KGB, kuris išties tai buvo tas pats NKVD ir MGB, kaip ir anksčiau, tik jau visai specializuotas, skirtas politinų komunizmo priešininkų ir disidentų naikinimui. Kitaip tariant, nuo NKVD buvo atjungti visokie gaisrininkai ir keliukai, o kartu tai padaryta ne ministerija, o kad būtų tiesiogiai kompartijai pavaldi įstaiga.
 • 1970 metais sovietinio KGB vadas Jurijus Andropovas įsakė sunaikinti slapta nuo visų saugotus Adolfo Hitlerio ir Jozefo Gebelso lavonus, kurie buvo kažkur Magdeburge, Rytų Vokietijoje. Tai kaip sako gandai, pagal seną didžiausių nusikaltėlių naikinimo tradiciją, tie palaikai buvo sudeginti, o jų pelenai nuleisti į kanalizaciją.
 • 1979 metais buvo sukurta Europos valiutų, kitaip tarian - euro sistema. Tiksliau dar netgi ne euras tuo metu buvo, o visai kitaip besivadinę pinigai - ekiu, kurie pradžioje buvo tik bankams pasiekiami. Jų pavadinimas, ECU, reiškė European Currency Unit, bet paskui, jau nuo 1999 metų sausio 1 pasikeitė į eurus, kurie jau buvo visai įprasti pinigai.
 • 1989 metais toksai Tim Berners-Lee išrado internetus, kurie dar vadinami pasauliniu voratinkliu ar WWW.